Bảng giá dịch vụ

Các gói dịch vụ mà chúng tôi đang cung cấp, giúp bạn dễ dàng lựa chọn, cân đối.

THỜI TRANG

1.500.000Đ - 2.000.000Đ

 • Miễn phí tên miền .COM/.NET/.INFO
 • Theo giao diện mẫu dựng sẵn
 • Hỗ trợ đăng 20 bài viết
 • Miễn phí bảo mật SSL, bàn giao CODE

MỸ PHẨM

3.000.000Đ - 6.000.000Đ

 • Bao gồm các ưu điểm của gói cơ bản
 • Thiết kế giao diện theo yêu cầu
 • Tiếng Việt - Tiếng Anh
 • Chức năng nâng cao

SPA

7.000.000Đ - 9.000.000Đ

 • Bao gồm các ưu điểm của gói nâng cao
 • Thiết kế độc quyền theo yêu cầu
 • Tối ưu SEO 100%, tốc độ Load < 2s
 • Chức năng mới theo yêu cầu

CÔNG NGHỆ

1.500.000Đ - 2.000.000Đ

 • Miễn phí tên miền .COM/.NET/.INFO
 • Theo giao diện mẫu dựng sẵn
 • Hỗ trợ đăng 20 bài viết
 • Miễn phí bảo mật SSL, bàn giao CODE

BẤT ĐỘNG SẢN

3.000.000Đ - 6.000.000Đ

 • Bao gồm các ưu điểm của gói cơ bản
 • Thiết kế giao diện theo yêu cầu
 • Tiếng Việt - Tiếng Anh
 • Chức năng nâng cao

DU LỊCH

7.000.000Đ - 9.000.000Đ

 • Bao gồm các ưu điểm của gói nâng cao
 • Thiết kế độc quyền theo yêu cầu
 • Tối ưu SEO 100%, tốc độ Load < 2s
 • Chức năng mới theo yêu cầu